TIRSDAG, DEN 5. FEBRUAR 2019 KL. 19.00 I RYTTERSTUEN PÅ ENGTOFT

Dagsorden

 

Valg af dirigent

 Valg af 2 stemmetællere

Formandens beretning (v. Lisa)

Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab (v. Heidi)

Fastsættelse af kontingent (v. Heidi)

Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail oesr-rideklub@live.dk eller formand-oesr@outlook.dk

 

 Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter

 • Formand

Lisa Jordan er på valg for 1 år (modtager IKKE genvalg)

 •  Kasserer

Heidi Lundsteen er på valg for 1 år (modtager IKKE genvalg)

 •  Bestyrelsesmedlemmer

Julie E. Pedersen er på valg for 2 år (modtager gerne genvalg)

Mie Mundberg er ikke på valg

Ida Mundberg er ikke på valg

 

 • Suppleanter

Linette Møller Andersen er på valg for 2 år (modtager gerne genvalg)

Dianna Bøgeskov Schramm er ikke på valg

 

 • Bilagskontrollanter

Tina Poulsen er på valg

Niels Lindeburg er ikke på valg

 

Valg af udvalgsmedlemmer

 1. Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget
 2. Sponsorudvalg
 3. Jagtudvalg
 4. Biksudvalg
 5. Juniorudvalg. 
 6. Rangliste ansvarlig

 

Eventuelt

 

Uddeling af præmier til årets rangliste vindere og evt. til årets ”Fair Player”

Hvad laver de forskellige udvalg og bestyrelsen?

Stævneudvalget/Aktivitetsudvalget

 • Bestemmer hvilke stævner der skal afholdes
 • Sætter dato for stævner
 • Ansøger stævner i distriktet
 • Laver propositioner og sørger for de kommer på GO
 • Har dommerkontakten
 • Står som stævne ansvarlig
 • Laver startlister
 • Sørger for at svare mail tilmelding til stævner
 • Laver hjælpelister
 • Bruger meget af tiden på sekretæriatet til stævnet (lære nye op)
 • Planlægger andre aktiviteter f.eks. foredrag, kursus, hyggedage og lign.

 

Sponsorudvalg

 • Skriver til og opsøger mulige sponsorer og får lavet aftaler med dem
 • Afhenter præmier eller sørger for at få dem tilsendt.
 • Sørger for at notere sponsorer til webmaster så deres navn(reklame) kan komme på hjemmeside, Facebook og instagram gerne i god tid før stævnet, da det giver flere starter.
 • Lave præmier til stævner.
 • Lave opslag med alle sponsorer der kan hæge fremme ved stævnet.
 • Sende en tak til sponsorer (måske igennem webmaster)

 

Jagtudvalg

 • Kontakten til Gjorslev.
 • Bygge jagten op dagen inden
 • Sørger for takkegave til godsejer
 • Indkøb af drikkevarer
 • Printe diplomer
 • Tage imod tilmelding og penge (husk at få kasse og småpenge af kasserer)
 • Deler en ”lille en” ud inden jagtens start.
 • Skrive diplomerne (gøres under jagten, så ikke en deltager)
 • Sørger for at dele drikkevarer ud på pausestedet)
 • Har ansvaret for at der er ryddet op og rengjort efter jagten (også fjernet klatter)

 

Biksudvalg

 • Følge op på hvad der mangler og skal indkøbes
 • Ansvaret for indkøb til stævnet (Toiletpapir og sæbe er også herunder)
 • Planlægning for hvad der skal sælges i biksen.
 • Arbejdsfordeling i biksen, herunder fordele hjælper
 • Villig til at bruge mere en det normale ”hjælpetimer”
 • Oprydning og nedpakning af biksen efter stævnet.

 

Juniorudvalg.

 • Minimum en voksen tovholder
 • Klippeklisterdag
 • Overnatning, biograftur eller andre fællesdage
 • Det er ikke kun for medlemmer med egen pony, alle juniorer er velkomne i fællesskabet

 

Rangliste ansvarlig

 • Holde ”regnskab” med de indsendte stævne point og tjekke dem efter.
 • Ved ØSR stævner, få alle medlemmer med.
 • Opdatere hjemmesiden med ranglisten.
 • Tjekke op på medlemmer når det gælder OUT.
 • Tjekke op på om dem der ridder for ØSR er medlemmer.

 

Webmaster

 • Ansvarlig for hjemmeside, Facebook og instagram må derfor gerne være flittig bruger.
 • Må meget gerne være på, når det gælder om at reklamere for klubben på sociale medier.

 

 

Bestyrelsen

 

Formand:

 • Har det overordnet ansvar for klubben
 • Uddelegere arbejdsopgaverne i bestyrelsen og udvalg
 • Er klubbens ansigt ud af til
 • Samler informationerne for alle udvalg.
 • Har overblikket

 

Kasserer:

 • Har ansvaret for regnskab
 • Hæve/indsætte før og efter stævner
 • Sørger for betalinger
 • Indberette medlemstal til DRF, Kommune og lign
 • Tage imod nye medlemmer

 

Bestyrelsesposter:

 • Sekretær:  skriver referat ved alle møde og søger for disse sendes til webmaster. Indkalde til generalforsamling og bestyrelsesmøder (1 pr. kvartal)
 • Distriks repræsentant: Deltager i fællesmøder der afholdes i distriktet. Herunder at informere bestyrelsen om hvad der sker i andre klubber og generelt i DRF.

 

Suppleant

 • Deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, men er ikke stemme berettet

 

Bilagskontrollanter

 • Kontrollere års regnskab inden generalforsamling