Julestævne m. juleholdcup

Propositioner for ØstSjællands Rideklubs udv. Jule D-stævne i spring og dressur med Jule Hold Cup afholdes d. 17. og 18. november 2018

Deter tilladt for alle at være udklædt i alle klasser, gerne julerelateret – der er en præmie til den bedst udklædte i klasserne 01 til 05, og præmie til den bedst udklædte i klasserne 06 til 12, en præmie til den bedst udklædte i alle dressurklasserne.

 I Jule Hold Cup er der også en præmie til det bedst udklædte hold i hver Cup.

Husk at læse de ”almindelige bestemmelser” (nederst)

 

 

Lørdag den 17. november 2018 - Spring

Klasse nr.

Klasse

Åben for

Metode

Bemærkninger/udelukkelse

Kl. 01

Bom-klasse 

Pony/Hest

B0

Trækker tilladt - Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 02

20-30cm 

Pony/Hest

B0

Trækker tilladt - Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 03

40 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 04

50 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 05

50 cm

Pony/Hest

B0

Bareback (uden saddel)

Åben for alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 06

60cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 07

70 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 08

80 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 09

90 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 10

100 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 11

110 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 12

120 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 13

40-50 cm

Pony/Hest

S3

ØstSjællands Rideklubs Jule Hold Cup - (se særlige regler for deltagelse i ØSR Jule Hold Cup)

Kl. 14

70-80 cm

Pony/Hest

S3

ØstSjællands Rideklubs Jule Hold Cup - (se særlige regler for deltagelse i ØSR Jule Hold Cup)

Søndag 18. november 2018 – Dressur

Kl. nr.

Program type

Åben for

Bemærkninger

15

Rideskole CUP

Kun for rideskole og Partryttere på Engtofts Hest/pony

Valgfrit program fra LD til LA (B-Bane)

Det er muligt at ride samme program 2 gange

16

LD-Cup-B

Pony

< 12 år

Rytter

< 12 år

Der rides LD1 eller LD2 Oplæser / trækker tilladt

17

Cup Alle mod Alle

B-Bane

Pony/Hest

Der kan frit vælges program LD1 - LA1

18

Jule Hold-CUP

B-Bane

Pony/Hest

 (se særlige regler for deltagelse i ØSR Jule Hold Cup)

19

Cup Alle mod Alle

A-Bane

Pony/Hest

Valgfrit program

Der kan frit vælges program LC1 – LA4

20

Jule Hold-CUP

A-Bane

Pony/Hest

 (se særlige regler for deltagelse i ØSR Jule Hold Cup)

Almindelige bestemmelser

Max.  85 starter søndag

Stævnet er åbent for distrikterne 1, 2, 3, 4 og 5.

DRF´s reglement med de seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført.

Hvor intet andet er angivet er Dansk Ride Forbunds OUT-regler vedrørende udklasning af de forskellige klasser gældende, se reglerne her. Man er personlig forpligtet til at overholde disse regler.

Kl. 15-20: Noter programvalg under bemærkninger hvis du tilmelder dig via GO eller send en mail til oesr-rideklub@live.dk

Kl. 1-12: Metode B0: Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Kl. 15: Kun åben for ØSR-medlemmer, som er rideskole- eller partryttere på Engtofts heste/ponyer.

Kl. 13+14+18+20      Se regler for deltagelse i ØstSjællands Rideklubs julehold cup.

 

Stævnet afholdes på:

                                                                                                            

Engtoft Hestepension og Rideskole

Himlingøje Bygade 11, Himlingøje

4652 Hårlev

 

Opstaldning kan tilbydes i meget begrænset omfang, kontakt Charlotte Mundberg Hansen på telefon 20 23 79 18 for nærmere aftale.

 

Kørevejledning m.m. findes her[S1] [S2] .

 

Baneforhold:

Spring:    Opvarmning:  20 x 40 ridehus  Konkurrencer:   20 x 60 ridehus

Dressur    Opvarmning:  20 x 40 ridehus Konkurrencer:  20 x 60 ridehus – afkortes til B-Bane i kl. 15-18  

 

Anmeldelsesadresse/kontaktperson:

 

E-mail: oesr-rideklub@live.dk

 

Tilmelding skal så vidt muligt ske på www.go.rideforbund.dk  

 

Administrations gebyr for anmeldelse på e-mail 30,00 kr. (gælder dog ikke jule holdcup klasserne)

Betaling skal ske ved overførsel til konto: 2340-6060018081. HUSK tydeligt at angive rytterens navn og tilmeldte klassenumre som det allerførste. BÅDE på e-mail  OG på netbanksbetaling. Anmeldelser uden betaling regnes for ugyldige! (Dvs. at man ikke har sikret sig en plads, før betalingen er modtaget hos ØSR)

 

For Rideskoleryttere kan tilmeldingen ske på ØSR’s anmeldelsesskabelon som findes på vores hjemmeside http://www.oesr.dk/33029681 . Den er lige til at kopiere ind i en e-mail som sendes til oesr-rideklub@live.dk 

 

Anmeldelsesfrist:

Fredag d. 9. november 2018.

 

Priotering ved venteliste:

 Først til Mølle.

 

Frameldelses/ændringsfrist:

Kun via mail til oesr-rideklub@live.dk og senest Onsdag den 14. november 2018 kl. 19:00

Efteranmeldelser:

Modtages frem til Onsdag den 14. november 2018, HVIS tidsplanen tillader det!

Program:

Programmet bliver offentliggjort på Equipe ca. 1 uge før stævnet og vil derefter løbende blive opdateret.

 

Særlige bestemmelser:

Alle medlemmer af ØSR, der skal starte, er forpligtiget til at hjælpe min. 2 timer i løbet af dagen.

Klubben forbeholder sig ret til at ændre i tidsplanen og sammenlægge eller aflyse klasser med mindre end 3 tilmeldte.

Gyldigt vaccinationskort skal forevises i sekretariatet før start ved forlangen.

ØSR hæfter ikke for skader, tyveri eller ulykkestilfælde, der måtte ramme mennesker, dyr eller materiel før, under og efter stævnet.

ØSR påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, startende ryttere og deres heste forvolder på stævnepladsen og de omkringliggende bygninger, herunder naboejendomme eller anden type af tredje mands ejendom. Det henstår for de startendes eget ansvar.

Hunde skal føres i line og må ikke være til gene.

Færdsel i stalden er forbudt for uvedkommende.

Børn under 13 år skal bære ridehjelm under færdsel i stalden og som banepersonale.

 

Regler for deltagelse i ØstSjællands Rideklubs Jule Holdcup 2018:

Tilmelding til ØSR’s Jule Holdcup skal ske samlet for holdet på mail oesr-rideklub@live.dk, med angivelse af alle ekvipager på holdet (dressur hvilket program de enkelte ekvipager rider) samt hold navn – betaling skal ske samlet ved overførsel til konto: 2340-6060018081 – HUSK at skrive holdnavn som det allerførste både i e-mail og betaling.

Antal deltagende hold: Maks. 10 hold pr. klasse i spring og 5 hold pr. klasse i dressur .

Udelukkelse:

Lav Julehold cup:

Kat. 3 ekvipager, der har redet 0 runder i LA*

Kat. 2 ekvipager, der har redet 0 runde i LB*

Kat. 1 & hest ekvipager, der har redet 0 runde i LC

Metode: S3

Høj Julehold cup:

Åben for alle

Metode: S3

Hest og pony konkurrerer på lige fod, rider samme bane og kan ligeledes være på samme hold.

Holdet skal bestå af minimum 3 og maksimum 4 ekvipager, der er ikke krav om at alle ekvipager på et hold kommer fra samme rideklub.

Hver rytter må kun ride på en hest eller pony pr. hold.

Hver equipage vil blive bedømt af en stildommer. De tre hold med den højeste stilkarakter, skal i omspringning på tid. 

De tre ekvipager på hvert hold med de færreste fejl og den hurtigste tid sammenlægges, og holdets samlede resultat fremkommer, I tilfælde af pointlighed, rides ekstra omspringning.

Det er tilladt for tilskuerne at heppe undervejs i klassen, dog må der ikke hjælpes til gennemridning af banen – dette medfører diskvalificering.

Banen vil bestå af ca. 8 spring og vil være uden kombinationer o. lign.

1.     Det er et krav, at hvert hold har et holdnavn. Dette skal oplyses ved anmeldelse, og anmeldelse af hold skal ske samlet på en mail til oesr-rideklub@live.dk med beskrivelse af alle ekvipager på holdet.

2.      Der vil være rosetter til 1. 2. og 3. pladserne.

3.     Det er et krav at holdene er udklædt

 

Dressur klasse 18 og 20:

Antal deltagende hold: Maks. 5 hold pr. klasse, men kan fyldes op med flere hold hvis der er færre tilmeldinger i andre klasser og tidsplanen dermed tillader det.

Der kan frit vælges mellem de følgende programmer

B-Bane :  LD1-B. LC1-B. LB1-B. LA1-B.

A-Bane : LC1-A. LB1-A. LA1-A. LA4-A

(dog gælder DRF’s out-regler).

Holddeltagerne skal som min. ride 2 forskellige programmer.

Hest og pony konkurrerer på lige fod og kan ligeledes være på samme hold.

Holdet skal bestå af minimum 3 og maksimum 4 ekvipager, der er ikke krav om at alle ekvipager på et hold kommer fra samme rideklub.

Ekvipagen må kun starte for et hold pr. klasse. Desuden gælder det at hver rytter må kun ride på en hest eller pony pr. hold.

Resultat:

Resultatet for holdet beregnes ved at lægge de 3 ekvipager sammen som har opnået højeste %, den eventuelle 4 ekvipage på holdet med den laveste % tæller ikke med i holdets samlede resultat.

Det hold der har opnået den samlede højeste procent vinder klassen og så fremdeles.

Såfremt flere hold er lige placerede afgøres placeringen af karaktererne for det samlede indtryk – således at det hold der her den samlede (af de tre bedste ekvipager) højeste sum af det samlede indtryk – vinder placeringen.

1.     Det er et krav, at hvert hold har et holdnavn. Dette skal oplyses ved anmeldelse, og anmeldelse af hold skal ske samlet på en mail til oesr-rideklub@live.dk med beskrivelse af alle ekvipager på holdet, hvilke program der rides.

2.     Der vil være rosetter til 1. 2. og 3. pladserne.

3.     Det er et krav at holdene er udklædt.

 

På glædeligt gensyn