Propositioner

ØstSjællands Rideklubs udv. D-stævne i dressur/spring med Klubmesterskaber for 2018 Afholdes d. 8 + 9 sep.

Lørdag den 8. sep. – Dressur Bane nr. 1 B-Bane 20x40

Kl. nr.

Program type

Åben for

01

LD-Cup-B

Hest

Hest

LD Cup - Der rides LD1 eller LD2

02

Engtoft rideskole Klubmesterskab 2018 (E)

Kun åben for en start pr. ekvipage

Kun åben for rideskole- og part rytter på engtofts rideskole heste/ponyer. .

Der kan frit vælges program mellem LD1, LD2, LC1, LC2, LC3, LB1, LB2 og LA1. (Alle rider på B-bane) Se særlige regler for deltagelse i klubmesterskab.

Oplæser / trækker tilladt ved LD program.

03

LD-Cup-B

Pony

< 12 år

Pony

< 12 år

Der rides LD1 eller LD2 Oplæser / trækker tilladt

04

LD-Cup-B

Pony

Pony

Der rides LD1 eller LD2

05

LC1-B

Pony

06

LC2-B

Pony

07

LC3-B

Pon

 

08

LB1-B

Pony

09

LB2-B

Pony

10

LB3-B

Pony

11

LA1-B

Pony

12

LA2-B

Pony

13

LA4-B

Pony

14

Opv. Klasse til klubmesterskab 2018

Pony

Kun åben for startende i kl. 15. Der rides samme program eller programmet lavere.

15

ØSR KLUBMESTERSKAB 2018

Pony

Åben for ØSR-medlemmer. Der rides min. LC1. Se særlige regler for deltagelse i klubmesterskab.

Lørdag den 8. sep. – Dressur Bane nr. 2 A-Bane 20x60

Kl. nr.

Program type

Åben for

16

LC1-A

Hest

17

LC2-A

18

LC3-A

19

LB1-A

Hest

20

LB2-A

21

LB3-A

22

LA1-A

Hest

23

LA2-A

24

LA4-A

25

Opv. Klasse til klubmesterskab 2018

Hest

Kun åben for startende i kl. 26. Der rides samme program eller programmet lavere. (Min. LC1)

26

ØSR KLUBMESTERSKAB 2018

Hest

Åben for ØSR-medlemmer. Der rides min. LC1. Se særlige regler for deltagelse i klubmesterskab

Søndag den 9. sep – Spring græsbane

Klasse nr.

Klasse

Åben for

Metode

Bemærkninger/udelukkelse

27

Bom-klasse

Pony/Hest

B0

Trækker tilladt - Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

28

20-30cm

Pony/Hest

B0

Trækker tilladt - Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

29

40-50-60 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Husk at notere højde ved tilmelding

30

70-80-90 cm

Pony/Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Husk at notere højde ved tilmelding

31

Opvarmning til Engtoft rideskole Klubmesterskab 2018 (E)

Pony/Hest

Kun åben for starter i klasse 31

B0

Der vil ikke forekomme kombinationer

32

Engtoft rideskole Klubmesterskab 2018 (E)

Kun åben for rideskole- og part rytter på engtofts rideskole heste/ponyer.

S3

Der vil ikke forekomme kombinationer.

LF-LA

33

LC

Pony

S2

 

34

LB*

Pony

B3

 

35

LA*

Pony

B3

 

36

ØSR KLUBMESTERSKAB 2018

Pony

Kun åben for ØSR-medlemmer.

S3

Der rides min. LF. Se særlige regler for deltagelse i klubmesterskab.

37

70-80-90 cm

Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Husk at notere højde ved tilmelding

38

100-110-120 cm

Hest

B0

Åben for Alle, der vil ikke forekomme kombinationer

Husk at notere højde ved tilmelding

39

LC

Hest

B3

 

40

LB*

Hest

B3

 

41

LA*

Hest

B3

 

42

 

 

ØSR KLUBMESTERSKAB 2018

Hest

B1.2

Kun åben for ØSR-medlemmer. Der rides min. LF. Se særlige regler for deltagelse i klubmesterskab.

Almindelige bestemmelser:

Stævnet er åbent for distrikterne 1, 2, 3, 4 og 5.

DRF´s reglement med de seneste rettelser er gældende.

Hvor intet andet er angivet er Dansk Ride Forbunds OUT-regler vedrørende udklasning af de forskellige klasser gældende. Man er personlig forpligtet til at overholde disse regler.

Manuelle tilmeldinger modtages glædeligt på oesr-rideklub@live.dk Manuelle tilmeldinger betragtes som bindende. Hvilket betyder at de falder under same regler, som gælder for DRF-Go. Ved manuel tilmelding oplys da venligst fulde navn på hest og rytter og gerne registreringsnummer på hest, samt hvilke klasser og hvilken klub der ønskes at ride for. Ved manuel tilmelding indsættes startgebyr samt administrationsgebyr kr. 30,- på konto 2340 6060018081

ØSR hæfter ikke for skader, tyveri eller ulykkestilfælde, der måtte ramme mennesker, dyr eller materiel før, under og efter stævnet.

Gyldigt vaccinationskort skal forevises ved forlangen.

ØSR påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, startende ryttere og deres heste forvolder på stævnepladsen og de omkringliggende bygninger, herunder naboejendomme eller anden type af tredje mands ejendom. Det henstår for de startendes eget ansvar.

Hver ekvipage må maks. starte to klasser pr. dag.

Hver hest/pony kan starte 4 klasser pr. dag med flere ryttere til og med sværhedsgrad 0.

Det er tilladt for ryttere over 16 år at starte på kat. 1 og 2 ponyer i hesteklasser

Hunde skal føres i line og må ikke være til gene.

Ingen adgang til Engtofts stalde for uvedkommende.

Maks. 75 starter pr. bane lørdag

Særlige bestemmelser:

Klubben forbeholder sig ret til at ændre i tidsplanen og sammenlægge (i dressur laves klasser om til cups) eller aflyse klasser med mindre end 3 tilmeldte. Herunder at flytte dressurklasser til fredag

Kl. 02+31+32            Kun åben for ØSR-medlemmer, som er Rideskole eller part ryttere på Engtofts heste/ponyer.

Kl. 14+25     Afvikles som bedømmelses klasse. Kun åben for startende i ØSR klubmesterskab. Der rides samme program eller et program lavere end i klubmesterskabet (på A-bane min. LC1). Noter under bemærkninger på GO eller send en mail med programvalg til oesr-rideklub@live.dk

Kl. 02+15+26+32+36+42    Se særlige regler for deltagelse i ØstSjællands Rideklubs Klubmesterskab 2018

Alle medlemmer af ØSR, der skal starte, er forpligtiget til at hjælpe min. 2 timer i løbet af dagen.

Baneforhold:

I tilfælde af meget dårligt vejr forbeholder ØSR sig ret til at flytte stævnet indendørs. OG Herunder at flytte dressurklasser til fredag

Dressur:

Der opvarmes i 20 x 40 og 20 x 60 ride hus. Dressurklasserne afholdes på 20 x 40 og 20 x 60 udendørs grusbaner.

Spring:

Der opvarmes på 20 x 60 grusbane. Springklasser afholdes på græsbane.

Anmeldelsesadresse/kontaktperson:

Sarah Fjellerad Jensen
E-mail: oesr-rideklub@live.dk

 

Tilmelding skal så vidt muligt ske på www.go.rideforbund.dk 

 

For Rideskoleryttere kan tilmeldingen ske på ØSR’s anmeldelsesskabelon som findes på vores hjemmeside http://www.oesr.dk/33029681 . Den er lige til at kopiere ind i en e-mail som sendes til oesr-rideklub@live.dk 

 

Anmeldelsesfrist:

Fredag d. 31. aug. 2018

 

Frameldelses/ændringsfrist:

Kun via mail til oesr-rideklub@live.dk og senest onsdag den 5. sep. 2018 kl. 19:00

 

Efteranmeldelser:

Modtages frem til onsdag 5. sep. 2018 kl. 19:00, HVIS tidsplanen tillader det!

 

Indskud:

90 kr. pr. ordinære klasse – Efteranmeldelse 135 kr. pr. klasse

Klubmesterskabsklasser Kl. 02+15+26+32+36+42: 150 kr. pr. klasse – Efteranmeldelse 225 kr. pr klasse

Administrations gebyr anmeldelse på e-mail 30,00 kr. pr. anmeldelse (ikke pr. klasse)

Betaling skal ske ved overførsel til konto: 2340-6060018081

HUSK tydeligt at angive rytterens navn og tilmeldte klassenumre som det allerførste
BÅDE på e-mail  OG på netbanksbetaling.

Anmeldelser uden betaling regnes for ugyldige!

(Dvs. at man ikke har sikret sig en plads, før betalingen er modtaget hos ØSR)

 

Program:

Programmet bliver offentliggjort på Live/equipe ca.1 uge før stævnet, og vil derefter løbende blive opdateret.

 

Stævnet afholdes på:

Engtoft Hestepension og Rideskole

Himlingøje Bygade 11, Himlingøje

4652 Hårlev

Opstaldning kan tilbydes i begrænset omfang, kontakt Charlotte Mundberg Hansen på telefon 20 23 79 18 for nærmere aftale.

Kørevejledning m.m. findes her.

 

Regler for deltagelse i ØstSjællands Rideklubs Klubmesterskab:

 

Alle aktive medlemmer af ØstSjællands Rideklub kan deltage i klubmesterskaberne.

Klasser

Klubmesterskaberne afvikles i valgfri klasser. Nedenfor er anført hvilke klasser der kan vælges.

Rideskole klubmesterskab dressur: min. LD1, max. LA1 både hest og pony rider på B-Bane.

Dressur Hest: min. LC1, max. LA5

Dressur Pony: min. LC1, max. LA4

Hest/Pony/Rideskole, spring: min. LF, max. LA** ( der kan kun vælges ** højder)

Udelukkelser

Vi opfordrer alle ryttere til at undlade at stille op i sværhedsgrader under den grad man har startet til stævner i løbet af det sidste år (vi tillader os at tjekke efter). Er man udklasset af max. Klasserne i forhold til gældende OUT regler, kan man desværre ikke deltage i Klubmesterskabet.

Desuden gælder det:

Rideskole

Ekvipager der starter i kl. 2 / 31 (rideskole klubmesterskab) er ikke start berettiget til at starte i kl. 15+26 / 36+42. Desuden gælder det at ekvipage kan kun starte et program i dressur klubmesterskabet.

Dressur                  

Der startes som min. det program, der sidst er redet til over 65 %. Har man ikke opnået resultater over 65 %, så rides det program, man har opnået den højeste score i.

I forbindelse med afholdelse af klubmesterskab i dressur, rides der på procent som ganges op efter følgende model:

  • Sværhedsgrad 0 (Pony LD1-LC3 / Hest LD1-LB3) ganges med 1,0
  • Sværhedsgrad 1 (Pony LB1-LB3 / Hest LA1-LA3) ganges med 1,01
  • Sværhedsgrad 2 (Pony LA1-LA2 / Hest LA4-LA5) ganges med 1,02
  • Sværhedsgrad 3 (Pony LA3-LA4) ganges med 1,03

Spring

Man rider den sværhedsgrad, som man tidligere har redet til et stævne med 0 runder. Er man placeret i en sværhedsgrad er det kun tilladt at gå 1 sværhedgrad ned (selvom man ikke er udklasset i forhold til OUT reglerne). Springklasser med både 1* og 2* betegnelser regnes for 2 klasser.

Kåring af klubmester 2018

Der vil blive kåret en klubmester i dressur og spring for henholdsvis pony og hest. Samt rideskole rytter.

I tilfælde af pointlighed, således at der er flere klubmestre, træder nedenstående regler i kraft.

Dressur:

Her vil det være de sidste 5 karakterer (Karakter for det samlede indtryk) der vil afgøre pointligheden.

Den højeste vægt vil blive lagt fra bunden, således at der først sammenlignes karakterer for:

                5.       Rytteren

                6.       Lydighed

                7.       Eftergivenhed & holdning

                8.       Spændstighed

                9.       Gangarter

Ved første lejlighed, hvor der ikke er pointlighed, afgøres denne til fordel for den ekvipage med den højeste karakter.

Spring:

Der rides en ekstra om springning.

Bemærk:

Fælles for spring og dressur:

En hest/pony må gerne startes af to ryttere i mesterskabet. Bemærk at en pony må startes som både hest og pony ved samme stævne – dog ikke med samme rytter. Jf. DRF’s reglement pkt. 16.1 (Fælles Bestemmelser).

Jf. reglerne i Dansk Ride Forbunds reglement, er det IKKE tilladt at lade andre ride/opvarme sin hest/pony under stævnet, hvor mesterskabet afvikles, FØR hesten/ponyen har været startet i alle runder af mesterskabet. Det er dog tilladt, at en anden rytter skridter hesten/ponyen til eller af. Såfremt en anden rytter traver eller galopperer på hesten/ponyen før hesten/ponyen har gennemført ALLE sine mesterskabsridt, diskvalificeres den ekvipage, der skal starte i klubmesterskabet. Undtagende er rideskoleheste der starter med flere rytter, eller hvis en pony startes som både pony og hest med 2 forskellige rytter.

Spring:

En rytter må gerne starte to heste/ponyer. Rytter, der starter på 2 heste/ponyer, skal dog vælge, hvilken hest/pony rytteren ønsker at ride i anden hoved runde. For pony vælges inden om spring. Dette skal meddeles sekretariatet umiddelbart efter den første rundes afslutning. Der betales fuldt indskud for begge heste/ponyer.

 

        

    På glædeligt gensyn 

Stævneudvalget, ØstSjællands Rideklub