Referater fra bestyrelsesmøder

Overskrift 1

onsdag d. 04/04-18 kl. 19.00 På engtoft i rytterstuen.

 
 

 1     Hvordan går det med medlemmer

Nell følger op på rideskolerytter der red stævne.

Opdatering af flyers (Lisa)

 

2      Økonomien- ved Heidi

Der indkaldelse til ekstra ordinært generalforsamling tirsdag d. 24/4-18 kl. 19 grundet vedtægtsændring

 

3     Nyt fra distriktet – ved Ida

Ingen udendørs distrikts mesterskab i år.

 

4     Nyt fra udvalgene

    Stævne- og aktivitetsudvalg – tovholder?
    Coach forhører om 5 maj. (evt. 5 juni)
    Påskecup i 2019 for hold
   Stevnsmesterskab deles i flere afdelinger pr. 2019

   Jagtudvalget – tovholder?
     Ida snakker Theresa 6 maj

   Sponsorudvalget – tovholder?
   Mie

   Biksudvalget – tovholder?

 Eventuelt

Bestyrelses møde mandag d. 12/10-15 kl. 19.00

1     Godkendelse af referatet fra sidste møde 

Godkendt

 

2     Hvordan går det med medlemmer

Lille nedgang i forhold til sidste år.

 

3      Økonomien- ved Dorte

Kontigentstigning pr. 2017 afstemning generalforsamling

Senior 450

Junior 350

Passiv 175

 

MobilPay standby

Swipp er oppe og køre

 

Investering i dressurhegn og bogstaver til stor bane ved ØSR stævner. Vedtaget

 

4     Ryttermærkeundervisning

Efterspørgsels på ryttermærke 2 + 3

Dorte Højer kontaktes i forbindelse med 3+4

Evt. en for distrektet til 2.

 

5     Nyt fra distriktet.

C-stævne Første weekend i feb. 2016

 

6     Nyt fra udvalgene

Udvalgsmøde mandag d. 26 oktober

Reminder ud til alle.

 

·         Stævne- og aktivitetsudvalg

·         Jagtudvalget

 Sponsorudvalget

 Biksudvalget

3 hjælper omkring middagstid ved stævner

Mindre udvalg i biksen.

 

 7     Generalforsamling 2016

Dato 15 feb.

Reminder ud allerede nu.

På valg

Dorte for 1 år ønsker ikke genvalg  

Lisa for 1 år   ønsker ikke genvalg

Helle for 2 år ønsker ikke genvalg

Katrine for 2 år ønsker ikke genvalg

Søs for 2 år

2 * Julie er ikke på valg i år.

 

8     Eventuelt

Stævne hvordan får vi flere hjælper?

 

Lisbeth dressur kursus:

minimum otte ryttere og makes 12.

Prisen er 450 for en undervisningstime.

Nogle klubber ønsker et foredrag først vedrørende træningsprincipper og gode råd til stævner osv., men det er ikke alle der ønsker det. Det plejer at koste 50 kr. Pr. Deltager og er åbent for alle.

Jeg har ikke noget minimumskrav, bare man gerne vil lære😊

 Skal det være en weekend eller kan i også i hverdagene? Alt er booket til januar, så det er en god ide at finde en dato nu😊

 

Bestyrelses møde mandag d. 31/08-15 kl. 19.00

1     Godkendelse af referatet fra sidste møde

Lidt for kort, men godkendt

 

2     Hvordan går det med medlemmer

Lille fremgang.

 

3      Økonomien- ved Dorte

Intet nyt.

 

4     Ryttermærkeundervisning

Katrine ønsker en pause, evt. en anden der kan overtage? Evt. søge efter en der er intresseret.

 

5     Nyt fra distriktet

Intet nyt siden sidst.

 

6     Nyt fra udvalgene

 

·         Stævne- og aktivitetsudvalg

Hvordan får vi flere starter?

1           Sponsor præmier.

2           Del på facebook

  

·         Jagtudvalget

              ·           Sponsorudvalget

              ·           Biksudvalget

Optælling/ Indkøbsliste er lavet.

 

7     Eventuelt

Indkøb af nyt dressur hegn. Overvejelse

Pris på placering skammel. (Julie)

 

Bestyrelses møde mandag d. 08/06-15 kl. 19.00

1     Godkendelse af referatet fra sidste møde

Godkendt

 

2     Hvordan går det med medlemmer

 

3      Økonomien- ved Dorte

God

 

4     Ryttermærkeundervisning

Tidligst kl. 17 d. 25 juni. (cecilie sidst)

 

5     Nyt fra distriktet

 

6     Nyt fra udvalgene

·         Stævne- og aktivitetsudvalg

·       

Jagtudvalget

Thresa

                    Lave et rutekort for bil, hest osv. For tilskuer

                    Sponsorudvalget

 Biksudvalget

Indkald til biksudvalg.

 

 7     Eventuelt

 ·         Forældremøde i samarbejde med engtoft 9/6-15

·      Prisen for at afholde C-springstævne, grundet nye regler for doteringer

·         Regler omkring medlemskab

       Spring sendes videre til DRF.

Kontakt peter som banebygger.

Lisbeth seierskilde dressur kursus.

Lav tilbud på euquide torst

Horsemann ship.

Fotograf til stævner

Bestyrelses møde mandag d. 16/03-15 kl. 19.00

1     Godkendelse af referatet fra sidste møde

Følg op på presenning på spring i lille ridehus. (LIsa

 

2     Hvordan går det med medlemmer

Skriv en reminder. Skriv hvad vi har i nær fremtiden.

Rideskolen mere i fokus. Nye folder. Intromærker.

Trine. Rikke. Simone. Louise

 

3      Økonomien- ved Dorte

Ser fint ud.

 

4     Ryttermærkeundervisning

RM1 torsdag d. 23/4-2015

 

5     Nyt fra distriktet

Opfrodre til at melde ind til D3

Ingen deltagelse ved rebil bakke

 

6     Nyt fra udvalgene

 ·           Stævne- og aktivitetsudvalg

           Jagtudvalget

Katrine vil gerne hjælpe med drikkevarer

·           Sponsorudvalget

·           Biksudvalget

Søgning efter nye til udvalget.

 

7     Eventuelt

Telefon/mail liste på alle der plejer at hjælpe.

Horsman ship.

Equi toch

Førstehjælp

 

Bestyrelses møde torsdag d. 13/11-14 kl. 19.00

Godkendelse af referatet fra sidste møde

Hvad skulle vi hver især rykke på

Tinas mand har snakket med Lars omkring trådløs netværk. (røret til kablet er gravet ned, Lisa snakker med Lars om at kablet skal tilsluttes nu)

Helle forhøre Jan omkring container til opbevaring af de nye spring. Pt er de rykket ind i det lille ridehus

 Lisa snakker med Lars om han har fundet en vogn. HUSK

 

Hvordan går det med medlemmer

70 junior

32 senior.

 

Ryttermærkeundervisning

Stor efterspørgsels på 3 + 4

Efterlyser en underviser til et weekend kursus (Dorte Højer) Leif som dommer.

RM1 efter jul.

 

Økonomien- ved Dorte

Fint overskud. God kassebeholdning.

 

Nyt fra distriktet

1.1       Info om de ny spring regler

Sværhedsgrad 0 = B0 eller S2-S4

S2 = Metode A + Stil

S3+S4 = begge er med omspringning for de placeret.

S3 = fejl + tid

S4 = Stil karakter

Stil dommer er ½pris (250kr) + kørsel

Springregler ændringer pr. 1/1-15:

Kat 1+2+3 fælles regler for bid.

Harmonisk ekvipage slettes  = Hvis hest/pony viser ubeha eller der ikke rides ordentlig må dommer  diskvalificere.

Ved C stævne skal der være banebygger + assistent ved flere end 8 klasser.

 

Ønske om en stildommer foredrag inden vi kaster os ud i stil springning (forårsstævnet)

 

Generalforsamling 2015

23/2-15

På valg :

Formand: Lisa Jordan (ønsker genvalg)

Kasserer : Dorte Zacho (ønsker genvalg)

Bestyrelse : Mille Kruse (tænker)

Suplant : Rise Larsen

Billags kontrollant : Cindy (ønsker ikke genvalg)

 

Cindy stopper som web og rangliste ansvarlig.

 Ønske om indsendelse af point til ranglisten frist ønskes ændret til 4 uger.

 

 Nyt fra udvalgene

 Stævne- og aktivitetsudvalg

Ansøgte stævner i 2015 i prioteret rækkefølge.

 Vinter C stævne i spring:

Tildelt 31/1 +1/2 -2015. Ansøgt om D-klasser fredag 30/1-2015

Forventninger til Doteringer (høje doteringer lokker flere deltager)

                      LB                 LA                MB                MA

Pony              300                500                300                -                    

Hest              300                1000              300                300

 

Start: 120-150

 Evt.  LC + U-klasser ca. 90 kr.

 Fredag B0 klasser max.50 starter.

20-30 m. trækker

50

70

80

                     

 Forårs stævnet:

30+31/5-2015. 16+17/5-2015. 9+10/5-2015

 Sep stævnet.

12+13/9-2015. 19+20/9-2015. 26+27/9-2015

 Julestævne

28+29/11-2015. 21+22/11-2015. 5+6/11-2015

Jagtudvalget

Sponsorudvalget

 Biksudvalget

Metro lukker. Hvor skal købes slik?

Ny mennesker til biksen- (udvalg)

Eventuelt

Husk at melde til julefrokost

 

Bestyrelses møde mandag d. 18/8-14 kl. 19.00

1.  Godkendelse af referatet fra sidste møde

A.            Hvad skule vi hver især rykke på

Tinas mand har snakket med Lars omkring trådløs netværk. Vi holder lige sagen åben med det line

Helle forhøre Jan omkring container til opbevaring af de nye spring.

 Lisa snakker med Lars om han har fundet en vogn.

Åben Rideklub. Helle, Dorte og Tina bager. Helle handler. Hvis vejret er til det er vi ude ellers i det store ridehus. Mail omkring åben rideklub (husk bord)

Anna, Caroline. Camilla som trækker rideskole ponyer

 

2.  Hvordan går det med medlemmer

Lille fremgang.

 

3.  Ryttermærkeundervisning

Lisa Undersøger mulighede for at afholde klar, parat, start.

 

RM undervisning. Vi tager det på som punkt næste gang.

 

 

4.  Økonomien- ved Dorte

B.             Pengehævning, Store Heddinge afdelingen er blevet penge

Vi har en buffer på 1000 kr. frem af rettede vil de kun være i mønter, da vi forsat kan hæve sedler.

 Vores økonomi ser fint ud.

 

 5.  Nyt fra distriktet

Intet nyt.

 

6.  Nyt fra udvalgene

 

7.  Stævne- og aktivitetsudvalg

C.             Stævne og aktiviteter 2015 (ved at være tid for ansøgninger til første kvartal 2015)

Distrikt stævne i feb. Lisa sender ud til stævneudvalg og bestyrelse.

 

8.  Jagtudvalget

Intet nyt.

 

9.  Sponsorudvalget

Lisa sender ud med behov.

 

10.   Biksudvalget

Nej, intet nyt.

 

11.   Eventuelt

Helle har en printer stående hjemme der evt. kan doneres til ØSR.

Dorte køber fjernsyn til resultater.

Lisa Undersøger muligheden for førstehjælpskursus

Dorte undersøger indkøb af bogstaver

Katrine snakker med Bent om præmieskammel

 

 

 

Bestyrelses møde tirsdag d. 24/6-14 kl. 19.00

1.  Samarbejdet med engtoft Charlotte og Lars er inviteret.

1.      Lejekontrakt

Tina forhøre sin mand omkring trådløs netværk.

Lars kigger efter spring vogn til opbevaring

Lejeperioden genforhandles hver år

2.      Åben rideklub

23 aug

Flayers  rideskolen + reklame i avis. Ponytræk. Fra 13-14

Lisa Laver udkast til opslag, samt melder til på DRF

 


2.  Godkendelse af referatet fra sidste møde

Godkendt

 

3.  Hvordan går det med medlemmer

a.   Betalingerne for 2014

Lille fremgang

 

4.  Ryttermærkeundervisning

Gik super flot. Alle 10 kom igennem 2 & 5.

 

5.  Økonomien- ved Dorte

Ser fint ud med et overskud.

 

 

6.  Nyt fra distriktet

1.      Her under info fra repræsentantskabsmøde.

 

7.  Nyt fra udvalgene

a.   Stævne- og aktivitetsudvalg

 

b.  Jagtudvalget

Har ikke hørt fra Theresa .

 

c.   Sponsorudvalget

 

d.  Biksudvalget

 

 

8.  Eventuelt

 

Bestyrelses møde Mandag d. 31/3-14 kl. 19.00

1.  Godkendelse af referatet fra sidste møde

Godkendt.


2.  Hvordan går det med medlemmer

a.   Betalingerne for 2014

Går stille og roligt.

 

3.  Ryttermærkeundervisning

Fuld gang i 2 og 5.

Forhåbentlig opstart af 1 og 3 i efterår. Tages op igen senere.

 

4.  Økonomien- ved Dorte

Flot overskud efter sidste stævne (ca. 10.000 kr)

Vi har fået tildelt lokaletilskud og aktivitetstilskud fra kommunen.

Har søgt om sponsorat til 2 nye PC. (fik desværre afslag)

 

5.  Nyt fra distriktet

Vedtaget ved generalforsamlingen i D3 – fortsat 25 kr pr. medlem i 2015

Katrine og Lisa deltager ved repræsentantsskabsmøde.

 

6.  Nyt fra udvalgene

a.   Stævne- og aktivitetsudvalg

 

 

b.  Jagtudvalget

Theresa Alexandera står for jagten. Lisa Forhøre

 

c.   Sponsorudvalget – indkøb af spring

Der bestilles spring i den nærmeste fremtid. (Er bestildt J)

 

d.  Biksudvalget

Der skal indkøbes nogle nye toast maskiner

 

7.  Eventuelt

Engtoft inviteres til møde i rytterstuen, omkring leje kontrakt.

Lisa sender mail ud omkring sikkerheds regler vdr. spring (vest, voksen opsyn)

Fjernsyn, til ryttersuen.

Drf live

Bestyrelses møde den onsdag d. 6/11-13

Referat Lisa Jordan

 

 

1.   Godkendelse af referatet fra sidste møde

Godkendt

 

2.   Hvordan går det med medlemmer

a.    Tilgang

Fremgang der er kommet flere på det sidste + forventning om nogle i forbindelse med julestævne.

Kontingent listen skal ligge på drop box, så både kasser og formand kan se den .

b.   Hvad gør vi næste år

Fortsæt det gode arbejde. Uddeling af bruchure.

Annoncering sidste lørdag i august (køb/salg/ åben rideklub)

 

3.   Ryttermærkeundervisning

a.    I gang med RM 2

Forår 2014

b.   Planer for 2014

Mulighed for ryttermærke 5,

Mulighed for klar parat start

Katrine deltager på et ryttermærke underviser kursus i 2014.

 

4.   Økonomien- ved Dorte

Pt, et fint overskud på 27627,18

 

5.   Generalforsamling 2014

a.    Dato i feb.

Mandag d. 3 feb.

b.   På valg –

Lisa – Formand genopstiller

Dorte – Kasserer genopstiller

Helle og Katrine – bestyrelsesmedlemmer genopstiller

Suppleant - Mangler 1

Erik Hanson – bilagskontrollanter (Lisa kontakter Erik)

             Mille, Simone, Cindy er ikke på valg

 

6.   Nyt fra distriktet

a.    Ønsker vi at D3 kommer og deltage i et bestyrelsesmøde, og fortælle hvad de laver??

Vi har besluttet at invitere dem til næste møde.

D3 skal have alle D- stævne ønsker for 2014 ind inden 1/12-13. Da der nu skal mere planlægning i distrikterne, så flere inden for samme geografiske område ikke afholder stævne samtidig

 

7.   Nyt fra udvalgene

a.    Stævne- og aktivitetsudvalg - PC indkøb

Planlægning af 2014 er i fuld gang (skal indsendes inden 1/12-13)

Simone fortsætter med at kigge efter PC

Bredbånd/wii fii  Dorte snakker med Engtoft

b.   Jagtudvalget

Punkt på dagsorden til general forsamling. Er der ikke nogle der ønsker at stå for den frem over, stopper ØSR med at stå for den.

c.    Sponsorudvalget – indkøb af spring

Vi har fået tilsagn om et sponsor spring J

d.   Biksudvalget  

Intet nyt. Helle N deltager ikke ved næste stævne. Hjælper søges derfor til Biksen.

Kort til Super brugsen lægges i butikken så vi ikke skal huske kort.

8.   Eventuelt

a.    Certificering – vi fortsætter det gode arbejde

Målet er at blive certificerer i organisation i starten af 2014

b.   Investering i udstyr:

Spring: Snak med engtoft om økonomi til nye spring. Mange er efterhånden meget nedslidte.

Dressur: Dorte snakker med manden omkring at alu plader med bogstaver til ridebanen med højt hegn.

Præmieskammel: Katrine snakker med Bent om at fremstille en.

Indkaldelse til Bestyrelses møde den 25-9-2013 kl. 17:30

Rytterstuen, Engtoft, Himlingøje

 

 

-      Referant Dorte Zacho

Dagsorden

 

1.   Godkendelse af referatet fra sidste møde

 

-           Referatet blev godkendt. Dog skal Johan rettes til John J

 

 

2.   Medlemmer.

a)

-     Siden sidste møde er der komme ca. 12-14 nye medlemmer, hvoraf de 4 er senior.

-           Tilgangen skyldes sandsynligvis lukning af anden klub, samt nogle få stykker fra rideskolen

 

b) 

-     Vi har afholdt Åben Rideklub i samabejde med DRF. Lørdag d. 31. august 2013. Det gav

ikke den store tilstrømning, og konklusionen må være, at hvis vi igen skal holde åben hus arrangement, må vi nok annoncere mere, bla i lokalradio og lokalaviser. I år havde vi samtidig private køb og salgs boder – og det kunne man sagtens holde igen som en fast tradition, samtidig med åbent hus.

 

 

 

3.   Ryttermærkeundervisning

 

-           Katrine vil tage sig af  Ryttermærke 2 kursus. Opstart engang efter efterårsferien.

 

-           Der er 3 piger der vil forsøge sig igen, at tage RM 4 prøven og dette vil foregå tirsdag d. 8. oktober 2013 kl. 16 i rytterstuen. Dette foregår ved egenbetaling til aflønning af dommer og klubben indkøber prøverne fra DRF.

 

                

4.   Økonomien- ved Dorte

 

Over sommeren er der kommet lidt indtægter ind i forbindelse med nye medlemmer.

Vi har ligeledes fået indbetalt et mindre beløb fra DRF i forbindelse med gamle indsendte ubrugte RM prøver, som vi åbenbart havde stående på en konto hos DRF – ca. 1000 kr.

Vi har indkøbt en ny printer, da den gamle skulle fødes med ét ark papir af gangen.

Ellers har der ikke været nogen usædvanlige udgifter i perioden.

 

5.   Nyt fra distriktet –

INTET nyt – Lisa kontakter dem, for at hører mere.

 

6.   Nyt fra udvalgene

a.    Stævne- og aktivitetsudvalg

-           Vi skal være bedre til at snakke og spørge de andre klubber i distriktet, hvornår de har tænkt sig at afholde klubstævner, så vi ikke stå en den lidt knebne situation at vi holder stævne i samme weekender.

 

-           Der vi sandsynligvis blive afholdt John Hvalsø dressurkursus igen i Uge 42. Det er Charlotte der har en aftale om dette. Udenfor klubregi, egenbetaling.

 

b.   Jagtudvalget

 

-           Intet nyt

 

c.    Sponsorudvalget

-           Til vores sidste stævne var der en sponsor der selv meldte sig – sjældent men dejligt.

 

-           En god sponsor var forsvundet fra vores sponsorliste på hjemmesiden og dette var de selvfølgelig blev sure over og derfor fik vi ingen sponsorgaver til sidste stævne. Lisa har ringet til dem og undskyldt, og forklaret, at det selvfølgelig var en fejl og at de er kommet på siden igen. De ønsker at slå en streg over det, og vi vil også fremover modtage gaver derfra.

 

d.   Biksudvalget

 

-          Biksudvalget har meddelt, at det er Helle N. og Ulla der kontrollere, hvem der skal stå sammen i køkkenet

 

7.   Eventuelt

 

 

Indkaldelse til Bestyrelses møde den 19-6-2013 kl. 19:30

Hos Helle Nielsen, Grønagervej 5, Varpelev, 4652 Hårlev

 

 

-      Referant Dorte Zacho

Dagsorden

 

1.   Godkendelse af referatet fra sidste møde

 

-          Referatet blev godkendt

 

 

2.   Fordeling af poster i bestyrelsen.

 

-          Bent er trådt ud af bestyrelsen. Det er vi rigtig kede af. Men han ville gerne give plads til nye friske hoveder. Men Bent havde rigtig god og lang erfaring og kontakter, så der er en stor byrde som skal løftes.

 

a.    Distrikt repræsentant

 

-          Katrine R. har i forbindelse med Bent´s stop i bestyrelsen indvilliget i, at stille op som fuldt medlem af bestyrelsen efter at have være suppleant, og hun vil gerne påtage sig ansvaret for kontakten med distriktet. Og samtidig deltage i de møder der kommer i distriktet. Vi har i bestyrelsen bevilliget, at Katrine kan få betalt kørepenge i denne forbindelse.

 

 

3.   Hvad vil den nye bestyrelse i det kommende år.

 

a.    Hvordan profilere vi os

-          Lisa vil efter sommerferien dele ØSR foldere ud til de nye ryttere som kommer fra Bøgelund.  Lisa har fået oplyst, at der vil komme mindst ét nyt rideskolehold pony, samt et helt voksenhold.

 

-          Facebook: Bent har i sin tid oprettet en gruppe på Facebook som han er administrator af. Katrine vil forhører sig om det er en vi kan få overdraget, og som vi kan blive administrator for.

 

 

4.   Ryttermærkeundervisning

 

-          Katrine er i gang med ryttermærke 1 for ca. 10 elever som skal til prøve her den 27. juni 13. Det går godt og de fleste kunne også godt tænke sig, at komme på ryttermærke kursus 2. Og i den forbindelse har Katrine ladet sig overtale og vil gerne kører et hold allerede til efteråret.

 

-          Vi har ligeledes afholdt ryttermærke 3 og 4 intensiv kursus over en fredag og lørdag og to tirsdage i april.

-          Her var der 9 tilmeldt til ryttermærke 3 og 10 tilmeldt til ryttermærke 4

-          8 ud af de 9 bestod RM3

-          7 ud af de 10 bestod RM4

 

                

5.   Økonomien- ved Dorte

a.    Hvordan er det gået med jagt og stævne

 

-          Dorte fremlage regnskabet for både Jagt 2013 og Forårsstævnet Maj 2013

 

Jagten forløb som det altid har gjort med, at det lige løber rundt med et lille overskud på kr. 809,- Jagten havde  45 startende.

 

Forårsstævnet har ligeledes været en succes, idet der samlet set er et overskud total set på ca. kr. 17000,-. Forårsstævnet havde 158 startende.

 

6.   Nyt fra distriktet –

Mødet i maj er blevet rykket til juni i stedet, kan vi sende en person!!!! – I skrivende stund kan jeg se på deres hjemmeside at mødet står som aflyst og at det næste skal afholdes d. 22. august 2013.

 

7.   Nyt fra udvalgene

a.    Stævne- og aktivitetsudvalg

-          Vi har forsøgt at gennmfører et Dressur kursus med én udefra. Flere har være på tale bla. Rune, Johan Hvalsøe, Anna Troensgaard – Charlotte og Lisa taler om det i fællesskab.

 

Hvalsøe vil være et godt bud, idet mange nok ikke vil betale mange mange penge for det og vi vil nok kunne lokke flere med – måske over to dage, så man kan nå hjem og tænke over, hvad det er underviseren har sagt og måske prøve det af dagen efter igen. Hvalsøe vil også kunne undervise fra lidt lavere niveauer og opefter. (Dette er et bud på, hvorledes det kan sættes op – Forslag fra Mille).

 

-          Stævnetudvalgt har brug for flere hænder til stævneafvikling – Vi har dog til sidste stævne fået fat i 3 af de unge piger der rigtig gerne vil hjælpe. – MEN VI HAR STADIG HÅRDT BRUG FOR FLERE HÆNDER.

 

-          Sekretariatet har ligeledes brug for en ekstra pc – dette køb er hermed godkendt. Simones mand kan måske skaffe noget godt til en ordentlig pris. Simone vender tilbage.

 

b.   Jagtudvalget

 

-          Forslag om, at invitere Storstrøms Jagtrideklub til, at vi i fællesskab kunne afvikle Gjorslev Jagten fremover.

-          Talte ligeledes om, hvorvidt jagten i det hele taget skal fortsætte. Ingen i bestyrelsen har nogen videre erfaring med dette, så det blev aftalt at vi lader den ligge indtil næste generalforsamling, hvor vi vil bringe det op, om der er nogen der er interesseret i, at stå for det. Ellers må vi nedlægge udvalget.

 

c.    Sponsorudvalget

-          mail om hjælp til fremskaffelse af sponsorgaver er allerede sendt ud. Charlotte sidder alene med dette, idet Bent er stoppet. Lisa har mappe med kontakter mm. Afventer lige om der kommer nogen respons på mailen.

 

d.   Biksudvalget  - den kører bare J

 

8.   Eventuelt

 

-          Charlotte har forslået opsætning af en hjertestarter på Engtoft, men der et lidt udfordringer mht. forsikringer, etablering af skab med varme udendørs , strøm mm – Lisa forlægger det for Charlotte og Lars om mulighederne (begrænsningen).

 

-          Tina Thystrup har foreslået, at vi arrangere et Ridesikkerhedskursus – Ulykker og Heste.

 

-          Lisa har undersøgt mulighederne for div. Certificeringer som anerkendt rideklub under Dansk Rideforbund.

-Organisation

-Sikkerhed

-Klubstævner

– kunne være mulige opnåelige certificeringer.

 

Hver certificering kræver nogen punkter som Lisa vil sende rundt til hver enkelt til gennemlæsning.

 

Men med små ændringer og tilføjelser kan vi måske opnå disse certificeringer.

Såfremt disse kan opnås, får man dem på et reklameskilt som man kan sætte op på klubben.

Dette forhold taler Lisa med Charlotte og Lars om.

 

-          Køb- salg, bytte dag af brugt og mindre brugt rideudstyr – foreløbig aftalt til søndag d. 1. sept.

 

NÆSTE MØDE ER ET ”GÅRD”-MØDE AFTALT TIL AT LIGGE LIGE EFTER SOMMERFERIEN.

30-01-2012

Refereat fra bestyrelsesmøde den 30-1-2012

 

Fremmødt var Helle Christensen, Helle Nielsen, Lisa Jordan, Christina Adriansen og Bent og Katrine Ruthman.

 

Referatet fra sidste møde godkendt.

 

Strategi for 2012

-       Opnået 120 medlemmer ved årsskiftet, vores mål for 2011 er nået.

-       Vi vil opretholde vores gode stævner og arrangementer. Der vil blive arbejdet på endnu et arrangement evt. med horsecommunication eller et dyrlægeforedrag. Samt en tur til Horze.

 

Repræsentantskabsmøde bliver afholdt den 25 marts i Rebild bakker, der er ikke ressourcer hos bestyrelsen til at repræsentere klubben i år.

 

Øsr vil betale deltagergebyret for holddeltagelser ved distrikt, sjællands og landsmesterskaber gælende for bredde, dressur, spring, military og kørsel.

 

Ryttermærkeundervisning starter op til 1 Februar der vil senere blive

Udbudt ridemærker 3 og 4. Yderligere skal ØSRs ridemærkeunderviser tilbydes et honorar på lige fod med andre undervisere.

 

Generalforsamling afholdes den 27. Februar kl. 19.00 på Engtoft.

 

Stævneplan og aktivitetsplan for 2012 – distriktsstævner?

Er på plads og lagt på hjemmesiden.

                

Økonomien- ved Lisa

Der arbejdes fortsat på regnskabet, men det ser fornuftigt ud.

 

Intet nyt fra distriktet - ved Bent og Helle

 

Nyt fra udvalgene

 

Stævneudvalget har travlt med stævne og arrangementer.

 

Jagtudvalget afholder jagt den 6. maj kl. 10.00

 

Sponsorudvalget - intet nyt.

 

Biksudvalget – intet nyt.

 

Køreudvalget – intet nyt.

 

Eventuelt.

 

 


 

03-02-2009

1. Referatet fra sidste møde er godkendt.

2. Vi har en kommende generalforsamling den 24/2 2009.
- Der er gennemgået hvem der er på valg og som ikke er på valg.

- Der er udkik efter den årligt kårede ”Fairplayer”, der sættes en efterspørgsel i gang.

- Det slås fast at ranglistevinderne skal have en pokal i stedet for en plaket, samt et gavekort.

 

3. Tilskud fra kommunen er på maks. 80 % af det fremsendte budgetønske, dvs. maks. 26.800 kr.

- Aktivitetstilskud fra kommunen lyder på 50 % af det fremsendte budget til aktiviteter, dvs. maks. 12.781 kr.

 

4. Vi arbejder på at finde på en erkendtlighed til alle de mennesker der vil være medhjælpere til distriktsstævnet i juni.

 

5. Det vedtages at der skal nedsættes et juniorudvalg (bestående af 5-6 medlemmer) på generalforsamlingen, og Helle Christensen påtager sig opgaven som tovholder på dette udvalg.

 

6. Aldersgrænsen for at være med i udvalgene er vedtaget til at være 16 år på nær juniorudvalget.

 

7. Kontingent for 2010 er forslået til at blive reguleret til:

- passive: 200 kr.

- junior: 300 kr.

- senior: 400 kr.

   Det besluttes at nye medlemmer som melder sig ind i sidste kvartal af året betaler 50 % af det årlige kontingent.

 

8. ØSR indhenter ”børneattesten” på de trænere der i klubbens regi træner børn under 15 år. Dette er lovpligtigt. Christina påtager sig denne opgave.

 

9. Regnskab for 2008 er gennemgået og godkendt. Overskuddet for 2007 og 2008 er 47.468,53 kr.

 

10. Medlemstallet for ØSR i 2008 var 80.

 

11. Nyt fra distriktet:

-  Der meddeles om ny rideklub i Strøby.

-  Der skal to nye personer i distrikt 3 til at stå for sponsorudvalget.

 

12. Nyt fra udvalg:

- Stævneudvalg: Dommere og banebyggere er reserveret til vores kommende klubstævne, distriktsstævne og øvrige stævner resten af året.

- Jagtudvalget: Sofie Skovly er sat ind i tingene, og der skulle være styr på jagten til maj.

- Sponsorudvalget: Arbejder på at få nogle faste sponsorer.

- Biksudvalget: Der er  ikke noget nyt.13-10-2008:

 
 • ØSR har fået en bekræftelse på det førstehjælpskursus, som klubben har ønsket. Dette afholdes af Falck den 15. november på Engtoft. Der vil komme opslag omkring dette arrangement inden for kort tid, som vil blive opslået på ØSR´s hjemmeside, samt i stalden på Engtoft.

 

 • Det er muligt at få en i beredsskabsstyrelsen fra St. Heddinge til at afholde en beredskabsaften for ryttere på alle niveauer.

 

 • Det er muligt at leje samaritter til at være til stede ved et evt. C-stævne. Dette er foreløbig kun en oplysning og der er ikke vedtaget, at der skal lejes samaritter.

 

 • Engtoft Hestepension og Rideskole er kommet en del i vælten fra Stevns kommunes side, idet de har truffet nogle afgørelser med afsæt i miljølovgivningen, der til dels ikke er mulige at honorere uden meget store udgifter for Lars og Charlotte og til dels tilsidesætter både den nye hestelovgivning og dyreværnsloven.

Bent og Helle har deltaget i et møde sammen med Lars, Charlotte og miljøudvalget for derigennem at tilkendegive at vi som forening ikke er tilfredse med kommunens behandling af sagen.

Bent har ydermere kontaktet DRF for at søge støtte, hvilket DRF har afvist da det ikke er os som forening der har et udestående med Stevns Kommune.

Sagen vil nok ikke få nogen konsekvenser for klubben på kortere sigt, men der kan naturligvis blive problemer på længere sigt, hvis ikke Stevns Kommune og Engtoft finder en løsning.

Vi vil naturligvis fortsat forsøge at støtte Lars og Charlotte mest muligt.

 

 • Der er stor efterspørgsel på Ridemærkeprøver. Det vil blive forsøgt at få to voksne til at tage det kursus, der kræves af DRF til at undervise i dette. Der søges om dækning af dette kursus i D3.

 

 • ØSR vil søge legater om en særskilt sekretariats/kontorbygning, trådløst tidstagningsudstyr samt en opbevaringscontainer (i prioriteret rækkefølge). Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Bent Ruthmann og Niels Hejlskov.

 

 • Der er halvvejsmøde i DRF den 1. november 2008, som afholdes i Fredericia.

 

 • ØSR investerer i DRF ”foreningspakke” som er et økonomisystem med nye funktioner. Dette varetager Niels Hejlskov.

 

 • Økonomien i klubben ser god ud og det fastholdes, at der løbende skal afholdes arrangementer til medlemmernes fordel. På nuværende tidspunkt er der lidt over 70 medlemmer i ØSR, hvilket er yderst tilfredsstillende.

 

 • Der er deadline for ansøgning af tilskud fra Stevns kommune den 31-10-2008. Jette og Helle ansøger om et beløb i samme størrelsesorden som sidste år.

 

 • Der igangsættes en ”charmeoffensiv” for ØstSjællands Rideklub ved hjælp af opslag rundt omkring på større gårde med rytterfolk. Vi er ikke synlige nok og igennem lidt reklame kunne klubben måske få flere medlemmer.

Christina Lyngholm forsøger at lave et opslag.

 

 • Bent Ruthmann sørger for sponsorpræmier til springstævnet i november.

 

 • Biksen har mulighed for at holde åbent til de kommende stævner i det nye år.

 

 • Der er Jagt den 3. maj 2009, som arrangeres af Sofie Skovly, Lene Taulov og Linda Lauersen. Der skal invitation ud til Storstrømmens Jagtrideklub og Sportsrideklubben.

 

 • Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 3. februar 2009 med henblik på forberedelse til den ordinære generalforsamling.

 

07-04-2008:

 

Tilstede: Bent R, Jette N, Niels M og Helle

Afbud: Charlotte L og Christina L.


1. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet fra sidste møde blev godkendt.


2. Nyt fra formanden

Vi har stadig ikke fået nogen tilbagemelding fra Stevns kommune med hensyn til hvilket tilskud vi kan regne med for 2008.

Der er ikke sket særligt meget fra DRF’s side siden sidste møde, vi har fået en del information omkring forskellige mindre discipliner som distance, Military og breddeidræt.

Der er blevet bestilt 30 klub t-shirts fra vores nye sponsor overnite, der vil blive uddelt klub t-shirts til Pony Games-holdet der skal ud og konkurrere første gang den 12. april.

Resten bliver solgt til medlemmerne og forældre til en pris af 50 kr. stykket.

3. Økonomien - ved Jette

Der stod pr. 31-3-04 kr. 34.994,00 kr. på foreningskontoen, siden er der blevet betalt husleje, og der skal betales kontingent til DRF for i alt 62 medlemmer.

Der står pt. godt 18.000 kr. på bikskontoen.

 

Stævnet i februar gav et underskud på 3.795 kr. Heri skal dog indregnes at der blev indkøbt en del lyserøde rosetter der kan bruges til næste stævne også.

Biksen gav til gengæld 1819 kr. i overskud + de 700 kr. der blev investeret i nye fritureapparater.

 

Vores klubaften den 2. april gav 200 kr. i underskud. Det er naturligvis ærgerligt, men bestyrelsen mener at det var en hyggelig aften og at pengene er givet godt ud til medlemmerne.

 

Medlemslisten:

Pt. er der fortsat 16 medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2008, vi blev enige om at Jette sender en rykker ud til dem.

Der er 7 medlemmer der har meldt sig ud, og vi har fået 11 nye medlemmer siden 1. januar.

 

4. Nyt fra distriktet - ved Bent

Distrikt 3 afholder det næste møde den 28-5-08 hos ØSR i rytterstuen på Engtoft. Der vil møde ca. 25-35 personer op, og der skal ØSR i den forbindelse sørge for kaffe, te, kage, øl og sodavand som distriktet betaler for.

 

D3 vil sende en delegeret for at evaluere vores næste stævne den 31. maj og 1. juni med henblik på at ØSR kan opnå certificering til fra 2009 at afholde distriktsstævner.

 

Bent bad os huske på at Distrikt 3 ligger inde med midler som klubberne kan søge blandt andet som tilskud til at sende medlemmer på kurser, som for eksempel ”underviser i ryttermærker” og lignende.

På sidste distriktsmøde blev det vedtaget at nedsætte kontingentet til distriktet til 52 kr./medlem.


5. Nyt fra udvalgene

 

Stævneudvalget.

Stævneudvalget var desværre ikke særligt godt repræsenteret da Helle ikke var til stede ved sidste stævneudvalgsmøde.

Men der blev blandt andet stillet spørgsmål sammensætningen af stævneudvalget, idet nogle af juniorerne ønsker optagelse. I den forbindelse meddelte Helle at udvalget ved simpelt flertal havde vedtaget at der ikke skal deltage juniorer i stævneudvalget.

Der var flere af bestyrelsesmedlemmerne der pointerede at juniorerne er klubbens fremtid og at der ikke pt. er vedtaget nogen nedre aldersgrænse for deltagelse i udvalgsarbejdet. Vi vedtog derfor at emnet skal tages op til drøftelse på næste bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen forhåbentlig er fuldtallig.

 

Niels er af stævneudvalget blevet bedt om at finde ud af oplysninger omkring et nyt stævnetilmeldingsprogram der er kommet frem – ”e-stævne”. Niels har fundet ud at det kun kan benyttes af ekvipager, hvor rytteren har en gyldig rytterlicens og hesten/ponyen er i besiddelse af et konkurrencehestepas. Vi blev derfor enige om at ØSR’s stævner og de ryttere de henvender sig til, ikke pt. er modne til ”e-stævne”.

 

Helle kunne herudover oplyse at næste stævne, med afholdelse af kvalifikation til Højelse Cup – dressur for pony, er godt undervejs.

 

Jagtudvalget.

Gjorslev-jagten løber af stablen den 4. maj med start fra traktørstedet i Gjorslev Bøgeskov.

Jagtudvalget har fordelt opgaverne, og det ser ud til at Linda som sædvanligt styrer planlægningen igennem med sikker hånd.

Vi aftalte at bestyrelsen vil undersøge hvordan vi får lagt dette og andre af klubbens arrangementer på Stevns Kommunes aktivitetskalender på deres hjemmeside.

Herudover vil Helle sende en personlig invitation til de omkringliggende rideklubber.

 

Sponsorudvalget.

Består lige pt. af Bent R, Charlotte M, Catrine H. C. det hun kan nå og Finn er det også lykkedes at inddrage. De vil gå i gang med at arbejde hen i mod en masse gode præmier til vores næste stævne.

Jette mindede Bent om at kontakte Nordea i Hårlev i god tid.

 

Bent kontakter desuden Hjørnely Trading for lån af deres 2 sponsorspring, samt sørger for at afhente dem fredag den 30. maj (husk at tjekke at alle dele er med, sidste gang manglede bomholderne).

 

Bent kontakter ligeledes sadler.dk for at høre om de vil sponsorere 5 limegrønne hutter til PG-pigerne når de jo rider med sponsorunderlagene (med Sadler.dk) på igen i år.

 

Biksudvalget

Det kører bare J Der er heldigvis rigtig mange søde forældre der vil hjælpe til – det er alle meget glade for.


6. Sponsorering af medlemmer

Helle har modtaget en henvendelse fra et medlem, der spurgte ind til muligheden for sponsorering af ekvipager i forbindelse med arrangementer, både inden for og uden for DRF regi.

 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede følgende generelle politik på området:


Østsjællands Rideklub honorerer hold, der repræsenterer ØSR i konkurrencer der er arrangeret af klubber under DRF, med en klub-T-shirt. Denne klub-T-shirt skal bæres under konkurrencen, såfremt reglementet tillader det i den pågældende disciplin.


7. Eventuelt.

Niels arbejder fortsat hen imod at få konverteret vores 123hjemmeside til kun at være en oesr hjemmeside.

 

Bent skal bruge ca. 1000,00 kr. til reparation af dommerhusene, det blev bevilget.

Herudover lovede Bent at lave 4 skilte i fornuftig størrelse og til billige penge, til markering af ”Start”, ”Mål”, ”Start omspringning” og ”Mål omspringning” således at vi har disse til næste stævne.

 

Bent afkorter bomvognen så den passer til vores afkortede bomme, samt laver den om så den kun har 2 hjul, så skulle det fremover være muligt at få springmaterialet i ly for vejr og vind, bag de grønne låger bag stalden.

 

Vi talte om hvordan vi fremover skal håndtere investeringer og vi blev enige om følgende:

 

Udvalgene bedes senest den 1-6-08 komme med et budget over de ønsker de har til investeringer andet halvår af 2008 inden for deres område.

 

Næste møde afholdes: Mandag den 16. juni 2008 kl. 19:00 i rytterstuen på Engtoft.
 

08-01-2008:  

 • Referatet godkendt fra forrige bestyrelsesmøde.
 • Niels opdaterer hjemmesiden.
 • Stevns kommune har tilsendt formanden et brev, hvor det nu vil koste ØSR 350 kr at blive nævnt i ?sportsnyt? som udkommer 6 gange årligt. Dette vedtages da det er god og billig reklame for rideklubben.
 • Stevns kommune ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange penge klubben vil få i tilskud ud over huslejen. Der er bl.a. søgt til bærbar og førstehjælpskursus.
 • ØSR´s  husleje er steget med 7000 kr om året. Dette inkluderer nu: et aflåst rum samt 2 skabe til ØSR i rytterstuen, ØSR har nu 130 timer imod 110 og spring stilles til rådighed af Engtoft.
 • Dansk Rideforbund kræver nu at ØSR registrerer alle vores medlemmer i køn, alder rideinteresse (dvs. spring, dressur osv.) Helle tager sig af dette.
 • Opslag fra Dansk Rideforbund omkring ny hjemmeside for børn; http://www.myhorze.dk/
 • Beholdningen i klubben er på nuværende tidspunkt alt i alt ca. 50.000 kr. Der er modtaget 24.800 kr. fra Stevns kommune, Foreningskontoen er på 31.000 kr., bikskontoen er på 16.000 kr. og byttepenge på ca. 3000 kr.
 • Vi sender kun folder ud omkring indbetaling af nyt kontingent til de medlemmer som ikke har opgivet mailadresser. Helle opdaterer folderen og Christina kopierer.
 • Indtil videre har stævneudvalget modtaget tilmeldinger til 20 starter pr. dag. Der håbes på flere. Fastalavn holdes der ikke noget af i år, der er ikke interesse nok. Der arbejdes på noget for medlemmerne, hvor de selv kan deltage.
 • Cathrine og Mie vil gerne deltage i stævneudvalget. Stævnedatoerne er fastlagt for hele året og ligger på hjemmesiden. 9/10- feb. , 31. maj / 1. juni, 20/21-sept.
 • Bent styrer sponsorgaverne sammen med Cathrine.
 • Jagten bliver sandsynligvis den 4. maj, Linda Lauersen skal lige have det afklaret med godsmesteren.
 • Biksudvalget har helt styr på det kommende stævne.
 • Helle og Bent har været til Dansk Rideforbunds halvvejsmøde. Der har været langet ud efter de små klubber, man ønsker store klubber, dette forslag er vist blevet kuglegravet. Der er kommet ny disiplinærformand i DF. Ellers spændende møde.
 • Stevnscup bliver ikke gentaget, men der vil blive arbejdet på en ØSR-cup.
 • D3 ser gerne at vi afholdte C-stævner. Vi har pladsen og faciliteterne og de vil gerne instruerer os i tingene. Interessen er der , vi vil gerne bare have lidt mere erfaring.
 • Der er opbakning omkring at der invisteres i en ny frituregryde til biksen, samt en bærbar computer. Vi vil ligeledes have trykt nogle t-shirt med ØSR-logo som bl.a. kan bruges til stævnerne, så hjælperne er synlige.
 • Der er kvalifikationsrunder for ponygames den 16 marts, 27. april og 18. maj. Selve finalen afholdes den 27-29. juni på Vilhelmsborg. Der håbes på opbakning fra de voksne til at køre osv.
 • Klubben betaler ikke for tilmeldingsgebyret for ponygames, men pigerne får en T-shirt med ØSR logo samt hutter til hesten som matcher til deres underlag, da de repræsenterer klubben godt.
 • Homeparty med rideudstyr fra http://www.rid.dk/ evt. til klubaftenen den 2. april.
 • Ny dato for næste møde? Helle sender et par forslag rundt

17-10-2007:
 

Tilstede :                        Jette Normand, Charlotte Lange, Christina Holst Lyngholm og Helle Christensen (referent)

                                      Bent Ruthmann, med delvist pr. telefon.

Afbud:                            Niels Hejlskov

Fraværende:                   Tina Klemmensen

 

1.          Konstituering af bestyrelsen

       Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

       Formand:           Helle Christensen (valgt på generalforsamlingen)

       Næstformand:   Charlotte Lange

       Kasserer           Jette Normand (valgt på generalforsamlingen)               

       Sekretær:        Christina Holst Lyngholm, indvilgede i at stå som sekretær i forhold til DRF, men vi aftalt at referentrollen går på skift mellem medlemmerne.

       Best. Medlem:    Bent Ruthmann

 

2.          Konstituering af forretningsudvalget

       Forretningsudvalget skal bestå af 3 medlemmer hvoraf formanden er selvskrevet, forretningsudvalget for det næstkommende år bliver derfor.

       Helle, Charlotte og Christina.

 

3.            Repræsentant i D3 – hvem har lyst? (Bent delvist med pr. telefon.)

       Bent er fremover vores repræsentant i D3, suppleret af Christina, hvis nødvendigt.

 

4.          Nedsættelse af udvalg.

       Vi blev enige om at nedsætte følgende udvalg:

 

Stævne/Aktivitetsudvalg;

       Kontaktperson i udvalget er Charlotte, udvalget bliver sammensat af de interesserede der melder sig. (Helle og Christina har meldt sig)

 

Biks udvalg:

       Kontaktperson er Jette, som sammen med Bente Grøn, overordnet står for at koordinere biksen, hvilket ikke betyder at de til alle stævner skal være i biksen hele weekenden. (Jette lovede at hjælpe med at  ”hyre” et par gode forældre til hjælp ved stævner)

 

PR. Udvalg

       Kontaktperson er Bent,

 

Jagt Udvalg

       Kontaktperson er Bent, men Linda Laursen har lovet som sædvanligt at være tovholder på projektet, Bent skal blot være talerør til bestyrelsen.

 

Webmaster.

       Niels har lovet at hjælpe så godt han nu kan, Tusind tak Niels.

 

       Generelt for alle udvalg vil Charlotte lave et opslag til stalden og hjemmesiden om at interesserede kan kontakte, de nævnte kontaktpersoner.

       Vi besluttede at man godt kan være medlem at et udvalg uden at være medlem af klubben, alle hjælpende hænder modtages med glæde J J

 

5.          Kommunikationsform for bestyrelsen

       Vi blev enige om vi vil kommunikere mest muligt via mail, og at når vi kommunikerer vi mail er det vigtigt at sikre at alle medlemmer inkl. Suppleanter er med på maillisterne.

       Helle meldte samtidigt ud at al det materiale hun som forman modtager fra DRF vil blive skannet ind og sendt videre pr. mail til bestyrelsen.

 

       Vi aftalt at alle referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fremover skal lægges ud på vores hjemmeside, til information for klubbens medlemmer.

 

6.            Husleje aftale.

       Det er ved at være tid til at forhandle vores lejeaftale med Engtoft, og vi drøftede kort, hvilke ændringer vi kunne tænke os i den forbindelse.

       Vi aftalt at Helle og Jette, vil forsøge at sætte en god ansøgning op til Stevns kommune, således at vi har mulighed for at opnå det bedst mulige kommunale tilskud.

      

7.            Halvvejsmøde i DRF (Bent med på en telefon)

       Der er halvvejsmøde i DRF, den 27-10-2007 det afholdes i Odense, sidste tilmeldingsfrist er i dag d. 17-10-2007.  Der er en del spændende punkter på dagsordenen, bla.:

       ”Minimums antal medlemmer i en rideklub, kombineret med eventuelt krav om minimumsafstande mellem rideklubber.”

       ”Spørgsmålet om hvorvidt alle der rider i en rideklubs faciliteter skal være medlem af den pågældende rideklub”

 

       Helle og Bent tager af sted, og vi prøver at arrangere noget fælleskørsel med nogle andre fra D3.

 

8.          Samarbejde med SRK

       Helle og Charlotte fortalte at den tidligere bestyrelse gennem det sidste halve års tid har afholdt en del møder med SRK, for at styrke vores samarbejde, ikke mindst for at være forberedt på de begrænsninger DRF muligvis vil sætte i fremtiden. Det er der kommet en del gode relationer ud af, og ikke mindst er Stevns Mesterskabet blevet til som et samarbejde mellem de tre Stevnske rideklubber SRK, VAL og ØSR.

       Herudover har vi med glæde kunnet udveksle erfaringer, med for eksempel dommere, tilskudsregler i forhold til kommunen, og andre praktiske ting.

       Vi håber at vi også fremover kan lave nogle gode arrangementer sammen med SRK og naturligvis også VAL.

 

9.          Nye mødedatoer.

       Vi aftalte at mødes næste gang den 7. januar 2007 kl. 19:00 – denne gang hjemme hos Jette i håbet om at der ikke er lige så koldt som i rytterstuen.

 

10.     Evt.

       Vi talte om at det kunne være en god ide hvis rytterstuen og biksen blev mere ”tilgængelig” og vi luftede tanken om at bestyrelsen af og til lejlighedsvis vil åbne biksen kort, for eksempel for salg af varm kaffe, te, kakao, og måske lidt slik her i vinter halvåret.

       Charlotte L, vil nævne forslaget for Charlotte M, for så eventuelt at afprøve ideen.

      

       Der blev foreslået at vi prøver at lave en ekstraordinær ansøgning til Stevns kommune til indkøb af bærbar PC’er til sekretariatet,

       Jette og Helle vil ansøge om det i forbindelse med vi søger om tilskud til klubbens øvrige aktiviteter.